Statistic | 1st-3rd prize | Male 1st prize | Best In Size | Champion
 
60BU | 65BU | 70BU | 75BU | 80BU | over 80BU
 
Kohaku

Taisho Sanshoku

Showa Sanshoku

Utsurimono

Asagi/Shusui

Tancho

Hikari Mujimono

Hikari Moyomono

Koromo/Goshiki

Kinginrin A

Kinginrin B

Kawarimono Muji

Kawarimono Moyo

Copyright © ZNA Malaysia 2019