Statistic | 1st-3rd prize | Male 1st prize | Best In Size | Champion
 
65BU | 70BU | 75BU | 80BU | 85BU | over 85BU
 
Kohaku

Taisho Sanshoku 1st prize
0131
81 cm
dr ballan kannan - Malaysia
Handler: dr ballan kannan - Malaysia

Showa Sanshoku 1st prize
0103
85 cm
HP Liew - Malaysia
Handler: Cheras Aquarium - Malaysia

Utsurimono

Asagi/Shusui

Tancho

Hikari Mujimono

Hikari Moyomono

Koromo/Goshiki

Kinginrin A

Kinginrin B

Kawarimono Muji 1st prize
0456
82 cm
Pandai Othman - Malaysia
Handler: MrKoi - Malaysia

Kawarimono Moyo

Copyright © ZNA Malaysia 2020