Statistic | 1st-3rd prize | Male 1st prize | Best In Size | Champion
 
65BU | 70BU | 75BU | 80BU | 85BU | over 85BU
 
Kohaku

Taisho Sanshoku 1st prize
0367
77 cm
David Leow - Singapore
Handler: MAX KOI FARM - Singapore

Showa Sanshoku

Utsurimono

Asagi/Shusui

Tancho

Hikari Mujimono

Hikari Moyomono 1st prize
0572
80 cm
Ken Ho - Malaysia
Handler: Miyabi Koi Enterprise - Malaysia

Koromo/Goshiki

Kinginrin A 1st prize
0675
76 cm
LIM POH CHAI - Malaysia
Handler: Miyabi Koi Enterprise - Malaysia

Kinginrin B

Kawarimono Muji

Kawarimono Moyo

Copyright © ZNA Malaysia 2019